0 364 224 09 50

Canlı Hayvan Pazarı

Çorum Ticaret Borsası tarıma verdiği hizmetlerin yanı sıra hayvancılık sektörüne de hizmet verebilmek amacıyla, 2007 yılı Haziran ayı itibariyle Valilik kanalıyla Çorum merkezde mevcut bulunan Hayvan Pazarının işletmesini devralmış, ruhsatlandırmıştır. Hayvan pazarına borsa tarafından yeni padoklar yaptırılmış, alt yapı ve sair eksiklikler giderilmeye çalışılmış ve veteriner istihdam edilmiştir.  Ancak mevcut Hayvan Pazarının şehir merkezinde kalması sebebiyle yenisi kuruluncaya kadar mevcut pazarın ihtiyaçlarını gidermek suretiyle hizmet vermektedir.

Hayvancılık sektörlerinin en önemli sorunlarından kontrol dışı üretim ve ticaret yapılması konusunda uzun vadeli çözümler oluşturabilmek için Türkiye'nin hayvan varlığının ve hayvansal üretim rakamlarının tam bilinmesi, bunun için de öncelikle kayıt dışı üretimin engellenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda et, süt ve hayvancılık sektörlerinin borsalarda tescil yaptırmalarını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması konusunda girişimlerimiz devam etmektedir.

Canlı hayvan pazarı PAZARTESİ günleri hizmet vermektedir.