0 364 224 09 50

Geliştirme Projeleri

ÇORUM TİCARET BORSASI GELİŞTİRME PROJELERİ

 

BİRİM

UYGULANAN PROJE

PROJENİN FAYDALARI

SEANS SALONU

SATIŞ SALONU OTOMATİK OTURUM PROGRAMI YAPILDI

Elektronik satış salonunda alıcı tüccarların gruplaşma yapması ve spekülatif durumlar oluşturmasının önüne geçildi

SEANS SALONU

SATIŞ SALONU BİLGİSAYARLARI YÖNETİM PROGRAMI YAPILDI

Elektronik satış salonunda, bilgisayarların tümünün aynı anda otomatik açılması, otomatik kapanması ve blok olarak yönetimi için gerekli programlama ve teknik altyapı oluşturuldu. Enerji, Maliyet ve Personel tasarrufu sağlandı.

NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

ELEKTRONİK KAYIT GİRİŞ SİSTEMİ KURULDU

Bu sistem sayesinde Üretici ile numune alınırken, aynı anda kayıt yapılmasına başlandı. Otomatik makbuz yazdırma sistemi ile Önceden fiş ve makbuz hazırlama işlemleri sona erdi. Önceden 6 kişi ile yapılan Numune alma ve Analiz kayıt giriş işlemleri Yoğun olan 200-300 arası işlemlerde 3 kişi ile Yoğun olmayan günlerde 100'e kadar 2 kişi ile sürdürülebilir hale getirildi.

LABORATUVAR ANALİZ İŞLEMLERİ

YENİ ALINAN PERTEN ANALİZ CİHAZINA ENTEGRE EDİLEN ANALİZ BİLGİLERİ KAYIT SİSTEMİ KURULDU

Analiz kayıt giriş işlemleri yeni Perten cihazıyla entegre edilerek cihazdan çıkan sonuçlar manuel olarak girilmeden, direk elektronik ortama gönderilecek altyapı kuruldu. Bu sayede minimum 2 kişi ile yapılan analiz ve Analiz kayıt işlemleri 1 kişi ile rahat bir şekilde yapılabilir duruma geldi. Ayrıca kayıt girişlerindeki hatalı değer girişleri minimize edilmiş oldu.