0 364 224 09 50

Fire ve Zayiat Oranları

T.C.

ÇORUM

TİCARET BORSASI

BORSA KOTASYONUNA DÂHİL ÜRÜNLERİN FİRE VE ZAİYAT ORANLARINA İLİŞKİN TEAMMÜL KARARLARI

Çorum Ticaret Borsası Meclisi'nin,30.06.1989 tarih ve 8 sayılı toplantısında 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa istinaden çıkartılan Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 37.Maddesine istinaden Fire ve Zaiyat nispetleri teamül kararı alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cinsi

Alımdan Satıma Kadar

Tahmil Nakliye %

Kantar Farkı %

Depolama Farkı %

Toplam (%)

Mercimek (Natürel)

% 1

% 1

% 1

% 3

Nohut             “

% 1

% 1

% 1

% 3

Fasulye          “

% 1

% 1

% 1

% 3

Fiğ                  “

% 1

% 1

% 1

% 3

Çemen           “

% 1

% 1

% 1

% 3

Kimyon          “

% 2

% 1

% 2

% 5

Ayçiçeği Yağlık (Natürel)

% 2

% 2

% 6

% 10

Ayçiçeği Çerezlik     “

% 3

% 3

% 5

% 11

 

 

BAKLİYAT


NATÜREL BAKLİYATIN ELENİP İHRAÇ EDİLECEK HALE GELMESİ VE TSE STANDARTLARINA

UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANMASINA KADAR OLAN FİRE NİSPET LİSTESİ

Cinsi

Alımdan Satıma Kadar Kantar Depolama, Eleme, Taş, Toprak
 Tahmil Tahliye

Kantar 
Farkı %

Depolama 
Farkı %

Eleme Taş, Toprak
 ve analize kadar
%

Toplam (%)
En az- En çok

Mercimek

% 1

% 1

% 1

%5 - %7

%8 - %10

Nohut

% 1

% 1

% 1

%3 - %5

%6 - %8

Fasulye

% 1

% 1

% 1

%3 - %7

%6 - %10

Fiğ

% 1

% 1

% 1

%3 - %7

%6 - %10

Çemen

% 1

% 1

% 1

%2 - %5

%5 - %8

Kimyon

% 1

% 1

% 1

%7-%10

%10 - %13

                                                                                                                                                                                                                                                 

HUBUBAT

Cinsi

Alım, Satım

Tahmil Nakliye

Kantar 
Farkı %

Depolama 
Farkı %

Toplam 
( %)

Buğday

% 1

% 0,50

% 1

%2,50

Arpa

% 1

% 0,50

% 1

%2,50

Çavdar

% 1

% 0,50

% 1

%2,50

Yulaf

% 1

% 0,50

% 1

%2,50

Mısır

% 1

% 0,50

% 3

%4,50

Kepek (Toptan)

% 1

% 0,50

% 3

%4,50

Kepek (Perakende)

% 2

% 1

% 3

% 6

 

HUBUBAT MAMULLERİ

Hububatların mamul madde(un) imalatı safhasında;

Cinsi

Buğdayın Tremiye Dökülüşüne kadar Fire Nispeti

Kantar 
Farkı %

Depolama 
Farkı %

Toplam 
( %)

Un (İmalatta)

% 0,50

% 0,50

% 1

% 2

 

Cinsi

Ot, Saman, Çöp

Bit Yeniği Vs. %

Kırık Buğday %

Taş-Kum %

Mekanik Depolamalar %

Toplam

( %)

Un (Tremiye Dökülen ve Kuru Temizleme İşlem)

% 2

% 0,50

-

-

% 2,50

Un (Yıkama Safhasında)

-

%0,50

% 1

%0,50

% 2


 

Netice olarak; yıkanmış ve temizlenmiş buğdayın ilk kırılmaya gelinceye kadarki kayıplar

toplamı en çok %6,5 olması teamüldendir.

Buna göre;100 kg. Buğdaydan değirmenlerin yapılış ve diyagramlarına göre 101 veya 102 kg. Mamul madde alınabilir.

 

a)     72/74 Randıman un imalinde;73 kg. 1 no’lu un,6 kg. 2 nolu un,2 kg. 3 nolu un,1,5 kg.razmol,19 kg. kepek ki cem ’an 101,5 kg. mamul alınması teamüldendir.

b)     100 kg. buğdaydan 80 randımanlı un imalinde,80 kg. ekmeklik un 1,5 kg razmol,

20 kg. kepek alınması teamüldendir.