0 364 224 09 50

Sıkça Sorulan Sorular

ÜYELİĞİ ZORUNLU OLAN KURUM VE KURULUŞLAR KİMLERDİR ?

 

5174 Sayılı Yasa nın 32 nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7 nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir. 

 

 

ALIM VEYA SATIMINDA ÇTB'YE TESCİLİ ZORUNLU MADDELER NELERDİR ?

Çorum Ticaret Borsası Kotasyon Listesine ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.

http://www.corumtb.org.tr/kurumsal.php?s_id=17&kid=30

 

 

YILLIK AİDAT GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR ?

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. Maddesinine istinaden Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,40 olarak belirlenmiştir.

 

 

TESCİL GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR ?

 

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunun 46. Maddesine istinaden Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur.

 

 

BANKA HESAP NUMARALARI NELERDİR ?

Halk Bankası Çorum Şubesi       

TR94 0001 2009 3120 0016 0000 12

Halk Bankası Amasya Şubesi      

TR07 0001 2009 3000 0016 0000 86

Halk Bankası Merzifon Şubesi    

TR78 0001 2009 3010 0009 0013 20

Halk Bankası İskilip Şubesi   

TR51 0001 2001 3600 0016 1000 07

Halk Bankası Osmancık Şubesi

TR58 0001 2009 3140 0016 0000 68

Ziraat Bankası Hitit/Çorum Şubesi     

TR18 0001 0026 2730 9682 3950 03

İş Bankası Çorum Şubesi          

TR05 0006 4000 0015 1501 4404 13