0 364 224 09 50

Laboratuar

Hasadı yapılan üreticilerimize ait mahsullerin tarladan satışına kadar olan serüveninde Çorum Ticaret Borsası laboratuvarı olarak; hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, büyükbaş yemleri ve küçükbaş yemlerinin analizleri ile buğdayda fiziksel analizlerin yanında; yaş glüten, indeks,1.sedim ve gecikmeli sedim değerlerinin de kimyasal olarak analizi yapılmaktadır.

Yapılan analiz sonuçları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Referans Yetkili Sınıflandırıcı “olarak görevlendirdiği TMO tarafından her sene farklı numuneler üzerinde yapılan analizlerle kontrol edilip denetlenmektedir. Cihaz kalibrasyonları ve analizi yapan yetkili personelin de bu işteki yeterlilikleri ve becerileri denetlenmektedir. Laboratuvarda kullanılan cihazlarla yapılan analizlerde Hububata ait, “protein, rutubet, glüten, nişasta, hektolitre değerleri, Yem analizlerinde ise; rutubet, protein, yağ, kül, selüloz, kalsiyum, prolin, alanin, sistin, valin, enerji” ve Yem hammaddeleri olarak  “, arpa, buğday, tritikale, çavdar, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, mısır, DDG mısır, DDG buğday kürk hayvan yemi, kanola ve küspesi, yağlı palmiye küspesi, et ve kemik unu” gibi materyallerinde analiz sonuçları belirlenmektedir.

YEKİLİ SINIFLANDIRICI LABORATUVARI

Yetkili sınıflandırıcı olarak depolanacak ürünlerin sadece fiziksel analizlerinin yapıldığı bir laboratuvardır.

  • Ürünlerin hızlı yöntem analiz cihazlarıyla belirlenen “protein, rutubet, hektolitre, yağ oranı” gibi değerlerinin yanında Fiziksel olarak da, “süne tahribatı, ot tohumları, embriyo kararması, kırık-cılız” tane oranları % olarak tespit edilmekte ve bu değerlerin TMO baremine göre kalite kriterleri belirlenir. Üretici ve tüccarların teşvik edilerek daha kaliteli ürünler yetiştirmesine destek olunmaktadır.

Lisanslı depoculukta AGRİCHECK NIR cihazı ve hektolitresi ile klasik yöntem nilemalitre kullanılmaktadır. Fiziksel analizler için de hassas terazi ve pensler aracılığıyla analizler yapılmaktadır. Analizi yapan personelin görevlendirilmesi, analizlerin doğruluğunun kontrolleri, Referans yetkili sınıflandırıcı olan TMO tarafından yapılmakta ve takip edilmektedir. İhtiyaç duyulan konularda da Referans yetkilinin gözlemleri neticesinde sürekli yenileme ve gelişme kaydedilmektedir.

Çorum Ticaret Borsası,2012 yılında gerekli teknolojik ve fiziki şartları sağlayarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi” ni almıştır.