0 364 224 09 50

Yönetim Kurulu

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun ilgili hükümleri veTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 21 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçim neticesinde Yönetim Kurulumuz yeniden oluşmuştur.

  NAKİ ÖZKUBAT
  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

  

MUSTAFA ŞAHAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

 

iLHAN ÖZGÜN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

 

 ALİ ALICI
   SAYMAN ÜYE

  HASAN SAYIN
  YÖNETİM KURULU ÜYESİ