0 364 224 09 50

Üye İlişkileri Politikamız

Çorum Ticaret Borsası olarak üye ilişkileri politikamız, ISO 9001 Kalite sistemine uygun bir şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, Üyelerimizin talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikâyetleri doğrultusunda hedef ve planlar belirleyerek hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirildiği ve aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı, üye ilişkileri ve memnuniyeti odaklı üye sistemini taahhüt ederek, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmektir.