0 364 224 09 50

Kantar Memuru

Kantar Memuru; kantara gelen araçların güvenilir şekilde tartımlarını yapmakla görevlendirilen personeldir.

 

Kantar Memurunun Başlıca Görev ve Sorumlulukları

* Borsa kantarlarında tartım hizmetlerini yerine getirmek.

* Kantarlarda ve bilgisayar donanımlarında meydana gelebilecek arıza ve aksaklıkları anında İdari Amirlerine bildirmek,

* Tartım hizmetlerinden elde edilen tahsilâtları, muhasebeye tahsildar bordrosu ile teslim etmek,

* Kantar binasının ve kantara ait demirbaşların temizliğini yapmak ve muhafazasını sağlamak,

* Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.