0 364 224 09 50

Former Presidents

CHAİRMAN OF THE BOARD OF DİRECTORS
1-ŞABAN ERZEN 23.08.1988-30.11.1989
2-İBRAHİM AYGÜN 01.12.1989-31.03.1992
3-İBRAHİM DİKER 02.12.1993-09.03.1995
4-YALÇIN ERDEMLİ           01.04.1992-01.12.1993
09.03.1995-12.07.1995
5-HASAN OTMAR 20.07.1995-04.01.1996
6-MAHMUT ÖZDEMİR 11.01.1996-02.03.2005
7-ÖMER GÜNEY        04.03.2005-18.05.2013
8-ALİ BEKTAŞ            18.05.2013-CONTİNUATİON


 

PRESİDENTS OF THE ASSEMBLY
1-UĞUR BARLIK                 11.08.1988-31.07.1989
2-SAADETTİN ÜNLÜ  04.08.1989-24.03.1992
3-MEHMET ESKİZARA  25.03.1992-15.08.1992
4-FAZLI KILIÇARSLAN  15.08.1992-03.11.1999
5-ADNAN ÖZEJDER    03.11.1999-01.02.2004
6-FİKRET BİŞİREN  12.02.2004-02.03.2005
7-MUSTAFA GÖKBOĞA 04.03.2005-06.01.2009
8-BAYRAM BURCU  06.01.2009-18.05.2013
9-MUSTAFA BOYRAZ    18.05-2013-CONTİNUATİON