0 364 224 09 50

Duyurular

BORSA AİDAT BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAĞINA DAİR BİLGİLENDİRME

31.01.2021
BORSA AİDAT BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAĞINA DAİR BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz;                                                                            

 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  ilişkin yasa çerçevesinde; 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil)önceki alacaklar ile birlikte 2020 yılı aidatı 1.taksiti dahil üye aidat borçları yapılandırma  kapsamına alınmıştır. Aidat borcu olan üyelerimizin borçlarını peşin ya da taksitli olarak  ödemeleri  halinde  gecikme zamları alınmayacaktır.

Yapılandırılan toplam borç tutarı  en fazla altı taksite kadar bölünecek olup, taksit sayısı anapara borcunu değiştirmeyecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 28.2.2021 olup, kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.(Son Ödeme Vade Tarihleri şöyledir: 2.taksit 31.3.2021-3.taksit 30.4.2021-4.taksit 31.5.2021-5.taksit 30.6.2020-6.taksit 31.07.2021)

Ödemeler, Borsamız veznelerine yapılabileceği gibi aşağıda bulunan banka hesaplarına unvan ve açıklama yazılarak gönderilebilir. Talep edilmesi halinde aynı şartlar içerisinde kalmak kaydıyla kredi kartıyla taksitlendirme yapılacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.11.2020 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Borsamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin de, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

         * Yine Borçları nedeniyle icra işlemleri başlatılanların başvurarak yapılandırmaya gitmeleri  halinde icra takipleri sonlandırılacak olup, gecikme zammı dahil  icra masraf alacaklarından vazgeçilecektir.

         * Üyelerimizin anılan hükümlerden yararlanabilmesi için 31.01.2021 tarihine kadar  başvurmaları şarttır. Başvurular, Borsamıza bizzat yapılabileceği gibi ekte örneği bulunan dilekçe doldurulup imzalanarak corumtb@tobb.org.tr adresine PDF olarak mail atılabilir. Ayrıca; "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak da başvurular yapılabilecektir.

Borcu bulunan tüm üyelerimize  önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

*Başvuru dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

*Banka hesap bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ