0 364 224 09 50

Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı Projeleri

ÇORUM İL STRATEJİK GELİŞİM PLANI (2017-2021)

TARIM ve KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI PROJELERİ

EYLEM ADI

İLGİLİ DÖNÜŞÜM PROĞRAMI EYLEM PLANI

SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ

PROJENİN FAYDALARI

Yeni hayvan Pazarı Yapılması ve hayvan sağlığı açısından kulak küpeli ve sağlık kontrolleri yapılmış hayvan girişi ve alım satımlarının ve tescil işlemlerinin sağlanması

Çorum Belediyesi Stratejik Planı

Çorum Ticaret Borsası

Çorum Belediyesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2017-2021 Hayvan alım satımlarının tescili işlemi ile kayıt dışı alışverişin önüne geçilerek vergi kaybının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Tohum Islahının Yapılması çalışmalarının yürütülmesi

10.Kalkınma Planı/Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme Hedefi/2.2.15 Tarım ve Gıda (756.Madde)

Çorum Ticaret Borsası

Çorum Ziraat Odası            

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2017-2021 Kaliteli tohum ekimi hususunda çiftçilerin bilgilendirilerek bu sayede ürünlerde miktar, kalite ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır. Bu bölgemizdeki ürün yelpazesinin çeşitliliğini de etkileyecek, çiftçiler kaliteli tohum ve ürün arayışı ile farklı ürünlerin de ekimini yapmaya başlayacaklardır.

“Lisanslı Depoculuk Sistemi”ne konu olan tarım ürünleri ticaretinin, elektronik ortamda, hızlı ve güvenilir yapılması

Kayıtdışı Ekonominin azaltılması Programı

Çorum Ticaret Borsası

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Çorum Ziraat odası

TMO Genel Müdürlüğü

TOBB

2017-2021

TMO ile beraber, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilecek, gelişmiş imkânları bulunan, işlemlerin tamamen elektronik ortamda yapılabildiği ve çok sayıda alıcı ve satıcının bir araya getirilebildiği bir yapıda olacak, elektronik ürün senedi uygulamasının yaygınlaştırılması, uygulamada ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi gibi faaliyetleri içeren çalışmalara öncülük edilecektir.