0 364 224 09 50

Kayıt Ücretleri ve Aidat Çizelgesi

5174 Sayılı Kanun gereğince, Çorum Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir. Yıllık Aidatların son ödeme günü,1. Taksit 30 Haziran ve 2. Taksit 31 Ekim’dir.
Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır. Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

ÇORUM TİCARET BORSASI

2021 YILI

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT ÇİZELGESİ

 

DERECELER KAYIT ÜCRETİ YILLIK AİDAT
1.DERECE  830,00 TL. 720,00 TL.
2.DERECE  725,00 TL.  500,00 TL. 
3.DERECE  660,00 TL.    400,00 TL.   
4.DERECE  590,00 TL.  390,00 TL.
5.DERECE  460,00 TL.  380,00 TL.
6.DERECE 425,00 TL.    370,00 TL.  
7.DERECE   395,00 TL.   360,00 TL.
8.Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri Kayıt Ücreti Derecesi  360,00 TL.   -

 

İşbu Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarife Çizelgesi,2020 yılında uygulanmak üzere Borsa Meclisimizin 24/12/2020 tarih ve 37 no.lu kararı ile onaylanmıştır.