0 364 224 09 50

Haberleşme ve İletişim Politikamız

Çorum Ticaret Borsası olarak Haberleşme ve İletişim Politikamız; üyelerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımıza; Çağdaşlık, katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, objektiflilik ilkelerine dayalı olarak her türlü yazılı ve görsel medya, basın yayın organları dâhil, teknolojinin gerektirdiği her türlü kanalları kullanmak suretiyle gerekli olan iletişim ve haberleşme faaliyetlerini sağlamaktır.