0 364 224 09 50

Koyunbaba Köprüsü

Çorum Ticaret Borsası / Koyunbaba Köprüsü

Osmancık İlçe merkezinde, Kızılırmak üzerinde bulunan Koyunbaba Köprüsü, II. Beyazıt zamanında yapılmıştır. Yapımına M.1484 (H. 889) yılında başlanmış, M.1489 (H.894) yılında tamamlanmıştır. Uzunluğu 250 metre, genişliği ise 7.5 metre olan köprü, dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Sivri kemerli, 19 gözlüdür. Köprü üzerinde her iki yanda 1 metre yükseklikte hafif dışa meyilli taş korkuluklar mevcuttur. Korkulukların iç kısmında yayaların yürüyebileceği dar bir şerit yol bırakılmıştır.

Adını, ünlü Türk velilerinden olan Koyunbaba’dan alan köprünün kale dibindeki ayağının karşısında kitabesi yer almaktadır. Kitabe Arapça harflerle ve devrin klasik dili ile yazılmıştır. Kitabede yalnızca köprüyü yaptırandan bahsedilmekte, köprü mimarı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Kitabede;

“Yardımından dolayı Allah’a Hamd ve doğru yolun kılavuzu Muhammed ve onun yüce ailesine ve halkı doğru yola yönelten ashabına salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarında hayır ve geçit köprüsüdür. Yaratıklar için sürekli hayat ve sevinç imkânsızdır. Ne mutlu o başlangıç ve sonu düşünen kimseye ki, ahiret yolcuğuna devir için sevap edine. Sürüp giden sadaka ise, ne güzel sevaptır. Sadır olan bu yüce emir, bütün ülkelerde sürekli geçerli olsun.

Ulu, adaletli, bilgin sultan ve yiğit, yüce hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan, Arap ve acem sultanlarının sultanı, gazi ve mücahitlerin efendisi, kâfir ve müşrikleri kahreden, krallar sultanı ve denizler hakanı, ihsan ve kudret sahibi Allah’ın desteklediği “Sultan Ebül-Fetih Beyazıt bin Mehmet Han”. Allah onun saltanatını gece ve gündüzler birbirini izledikçe sürdürsün. Kıyamet gününde sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak, umum tarafından faydalanılmak amacıyla sürekli bir hayır olan bu değerli köprünün sağlam olarak yapılmasını emreyledi. Bu hayırlı eserin tesisi, 889 senesinin Şaban ayında başlandı ve 894 senesinde tamam oldu” denilmektedir.