0 364 224 09 50

Borsa Kompleksi

4325 sayılı, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un mülga 8.maddesi hükmü uyarınca, üzerine Borsa Kompleksi yapılmak üzere 05.02.2004 tarihinde Maliye Bakanlığı’nın oluru ile Borsa’ya bedelsiz devri yapılan hazineye ait, Çorum İli Çepni Mahallesinde bulunan yaklaşık 100 dönümlük taşınmaz üzerinde, gerek bölgeye borsacılık sektöründe daha iyi hizmet sunabilmek ve bölge borsası olmak amacıyla; gerekse üyelere daha modern, daha ferah bir çalışma ortamı, laboratuvar ölçüm şartlarında sağlıklı alım-satım ortamı yaratabilmek amacıyla bin bir emek ve fedakarlıklarla ve üyelerin desteğiyle yaklaşık 18 milyon TL gibi bir yatırım harcaması yapılarak modern bir kompleks yapılmıştır.

2005 yılında inşaatına başlanılan Borsa Kompleksi,2011 yılının Haziran ayında hizmet vermeye başlamış, asfalt, çevre düzenlemesi de 2014 yılında tamamlanmıştır.

Borsa Kompleksinde,124 adet depo ve yazıhane,34 büro, bir adet kantar binası, bir adet sosyal tesis, mescit ve hizmet binası vardır.