0 364 224 09 50

Duyurular

Özelleştirme İlanı Hk.

31.10.2018
Özelleştirme İlanı Hk.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan ve özelleştirme kapsam ve programında yer alan,

Adana, Gaziantep, Kırıkkale illerindeki muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin 24.10.2018 tarih ve 86538 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.